HECO Brettstapeldecke

MULTI-MONTI® TimberConnect voor bevestiging van houtconstructies op beton

Het innovatieve schroefanker MULTI-MONTI-TimberConnect (MMS-TC) van HECO Schrauben maakt een eenvoudige en tegelijkertijd stevige montage van houten onderdelen op beton mogelijk. De Duitse schroevenfabrikant heeft daarvoor een schroef ontwikkeld, waarin het onderste deel van een betonschroef en het bovenste deel van een houtschroef zijn gecombineerd. Naast een veilige verankering in de betonondergrond is een extra stevige en vormvaste bevestiging van het houten onderdeel gegarandeerd.

De TimberConnect is ontwikkeld voor een duurzame verbinding van houten onderdelen op een betonconstructie. Bij de traditionele verbinding van hout op beton met behulp van keilbouten en metalen flenzen moest bij het ontstaan van dwarskrachten rekening gehouden worden met vervorming van het boorgat en met een hefboomeffect door het kromtrekken van het hout. Die effecten hebben een grote invloed op de berekening van de constructie en leiden tot een in economisch opzicht niet erg voordelige oplossing voor de bevestiging.

Hefboomeffect Bij toepassing van de MULTI-MONTI-TimberConnect hoeft geen rekening gehouden te worden met het hefboomeffect. Het anker kan dus zonder problemen en op een bouwtechnisch verantwoorde manier vergelijkbare trek- en dwarskrachten met kleinere diameters en minder bevestigingspunten opvangen.

Welke voordelen dat biedt, maakt een praktisch rekenvoorbeeld duidelijk. Daarbij wordt de HCS-rekensoftware van HECO gebruikt. Momenteel is versie 4.0 beschikbaar, die een zelfstandige module voor de betonbouw heeft. De invoer van de projectgegevens gebeurt via een gebruiksvriendelijke, interactieve userinterface.

Kosteneffectieve oplossing Als er een houten balk op beton gemonteerd moet worden, wordt de MMS-TC automatisch voor de berekening toegepast. Via een pulldown menu kan vervolgens een schroef gekozen worden. In dit specifieke geval wordt een schroef met een diameter van 12 mm. gekozen. Dankzij een driedimensionele, dynamische berekening kan de belasting van de gekozen schroefankers eenvoudig berekend worden en snel de juiste productkeuze worden gemaakt.

Staafdiagrammen illustreren de berekeningen. In één oogopslag wordt duidelijk, dat het drempelanker bij een belasting met een dwarskracht van bijvoorbeeld 3 kN zonder problemen gebruikt kan worden (fig. 1). Bij een vergelijkbare berekening met een traditionele keilbout en een flens zou de dwarskracht door het hefboomeffect (afb. 2) het driedubbele bedragen waardoor het metaal verbuigt. Het voorbeeld toont duidelijk de enorme voordelen van de toepassing van een schroefanker, waarbij geen rekening gehouden hoeft te worden met dwarskrachten. Dat wordt mogelijk door de berekening volgens ETAG 001 (voor beton) in combinatie met DIN 1052 of Eurocode 5 (voor hout).

Dik hout Een bijkomend, praktisch voordeel van MMS-TC is de mogelijkheid om verschillende houtdiktes met slechts één schroeflengte te verankeren. Dikkere houtonderdelen hebben namelijk geen nadelig effect op de berekening, omdat het anker altijd tot dezelfde diepte in het beton geschroefd wordt. Daardoor blijft ook de inschroefdiepte in het houten onderdeel altijd constant. Bij het gebruik van traditionele keilbouten, die niet vast in het hout zitten, neemt het hefboomeffect toe naarmate het hout dikker is. Daardoor moeten extra maatregelen genomen worden (meer bevestigingspunten) om de belasting goed op te vangen.

Met de drie varianten van de MULTI-MONTI-TimberConnect (7,5 / 10,0 / 12,0 mm.) is het bevestigen van hout met dikten van 40 tot 300 mm. mogelijk. De schroeven kunnen eenvoudig met een schroefmachine ingedraaid worden. Aangezien er geen splijtende werking ontstaat, kunnen de schroeven ook aan de randen gebruikt worden. Evenmin hoeft het draaimoment gecontroleerd te worden zoals bij de toepassing van keilbouten of moet de verbinding uitharden zoals bij chemische ankers. De berekening zonder hefboomeffect laat zeer voordelige oplossingen toe, vaak met kleinere diameters en minder bevestigingspunten dan bij de toepassing van traditionele keilbouten.

Voorbeeld van het verankeren van een houten balk van 120 x 120 mm met een MMS-TC van 12 mm: vrijwel alle dwarskrachten worden opgevangen.

Bij een soortgelijke berekening met een traditioneel keilbout met een metalen flens moet er rekening worden gehouden met een hefboomeffect. Er ontstaat een drie keer zo hoge belasting, waardoor het metaal kan vervormen.

Deze dwarsdoorsnede toont het onderste deel van een betonschroefdraad en het bovenste deel van een houtschroef van de MMS-TC.

Downloads