Impressum


HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

Dr-Kurt-Steim-Str. 28
D-78713 Schramberg
Telephone: 0049 7422 989 0
Fax: 0049 7422 989 200
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Registernummer: HRA 480655, Amtsgericht Stuttgart (Kantongerecht)
BTW-nummer: DE 142646601

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Achim Carstanjen

Ontwerp, vormgeving, programmering: teufels –

Marke. Kreation. Digital.

teufels.com 

Productcatalog powered by nexmart

Juridische aanwijzingen

De volgende tekst bevat aanwijzingen die moeten informeren over de toelating van het gebruik van merken en productnamen van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. 

Mocht u bij het doorlezen van deze pagina niet de gewenste informatie krijgen, neem dan a.u.b. contact op met een advocaat die als specialisatie het gebied van industriële rechtsbescherming heeft. 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG zal een vreemd merk of een ander teken dat verwisseld kan worden met de merken of de producten van HECO-Schrauben GmbH & Co. of op andere wijze afbreuk zou kunnen doen aan de identificatiekracht van merken of productnamen van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, niet toelaten. 

De hele inhoud van deze internetpagina's inclusief de vormgeving en programmering valt onder het auteursrecht (copyright). Alle rechten voorbehouden, alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden. Het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. Voor zover deze internetpagina's links naar internetpagina's op andere verantwoordelijkheidsgebieden bevatten, nemen wij uitdrukkelijk afstand van de inhoud van deze.

Op de internetpagina's gebruikte merken

  • HECO is een in Duitsland gedeponeerd merk van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. 
  • HECO-FIX-plus is een in Duitsland gedeponeerd merk van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. 
  • HECO-TOPIX is een in Duitsland gedeponeerd merk van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. 
  • MULTI-MONTI is een in Duitsland gedeponeerd merk van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. 
  • HECO-UFIX is een in Duitsland gedeponeerd merk van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG.

Toegestaan gebruik van merken of productnamen van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG.

U mag merk- of productnamen van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG gebruiken, wanneer u bij het gebruik speciaal wilt verwijzen naar merken of producten van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. Het kan ook toegestaan zijn, om te verwijzen naar de compatibiliteit van uw product met producten van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. Neem met betrekking hiertoe echter a.u.b. contact op met een advocaat die als specialisatie het gebied van industriële rechtsbescherming heeft. 

Niet toegestaan is het gebruik voor reclamedoeleinden of een gebruik op afkeurende wijze. Door het gebruik mag niet de indruk worden gewekt, dat tussen het bedrijf van u (of derden) of de producten van u (of derden) een samenhang bestaat met de merken en producten van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG - hetzij door samenwerking, steun of iets dergelijks, voor zover dit niet in overeenstemming is met de feiten. 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG staat het niet toe, om merk- of productnamen van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG te gebruiken als bestanddeel van een internetdomein. 

Voor zover niet door HECO-Schrauben GmbH & Co. KG een uitdrukkelijke licentie werd verleend, mogen logo's van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG niet worden gebruikt. 

In principe is het u toegestaan links naar internetpagina's van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG op uw internetpagina te plaatsen, voor zover het gebruik niet in strijd is met de hierboven beschreven principes. Toegestaan zijn ook links die de merk- of productnamen in gewoon schrift weergeven en daarbij niet de indruk wekken, dat tussen het bedrijf van u (of derden) of de producten van u (of derden) een samenhang bestaat met de merken van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG - hetzij door samenwerking, steun of iets dergelijks, voor zover dit niet in overeenstemming is met de feiten. 

Als u merken van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG op uw internetpagina of in samenhang met uw producten of merken wilt gebruiken, bent u verplicht erop te wijzen, dat de gebruikte merken gedeponeerde merken van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG zijn.

Aansprakelijkheid voor links:
Met het vonnis van 12 september 1999 - 312 O 85/99 ­ 'Aansprakelijkheid voor links' ­ heeft het Landgericht Hamburg (Arrondissementsrechtbank) beslist, dat men door plaatsen van een link evt. medeverantwoordelijk is voor de inhoud op de pagina waarnaar de link verwijst. Dit kan - aldus het Landgericht - alleen worden verhinderd door uitdrukkelijk afstand te nemen van deze inhoud. 

Hierbij nemen wij uitdrukkelijk afstand van de gehele inhoud van pagina's of grafieken waarnaar wij via links hebben verwezen, en maken wij ons deze inhoud in geen geval eigen. Alle overtredingen van geldend recht, goede zeden of moraal, die bij ons bekend worden, hebben tot gevolg dat links, invoeren, grafieken en dergelijke meteen worden verwijderd.

Picture credits

Schrauben & Zubehör / Schrauben / HECO-UNIX heco_stills_002.jpg ©kuhnleknoedler fotodesign bff 
Schrauben & Zubehör / Schrauben / HECO-TOPIX®-T Solar Fotolia_27126734_Subscription_Monthly_XXL.jpg © Kuebler Thomas - MEV-Verlag, Germany 
Schrauben & Zubehör / Schrauben / HECO-TOPIX® Terrassenschrauben Fotolia_27126734_Subscription_Monthly_XXL.jpg © Alexandre Zveiger - Fotolia
Schrauben & Zubehör / Schrauben / HECO-TOPIX® Terrassenschrauben Henkelmann-251_249_3_HIR_OK.tif © WIERZBA photographie 
Schrauben & Zubehör / Schrauben / MULTI-MONTI® MULTI-MONTI_Einstieg.jpg © WIERZBA photographie 
Schrauben & Zubehör / Schrauben / HECO-FIX-plus® Fotolia_35935289_Subscription_Monthly_XXL.jpg © Lamarinx - Fotolia 
Seite Schrauben & Zubehör / Schrauben / MULTI-MONTI-PLUS Fotolia_10934197_Subscription_Monthly_10cm.jpg © Friedberg - Fotolia 
Seite Schrauben & Zubehör / Schrauben / MULTI-MONTI-PLUS Fotolia_67197380_Subscription_Monthly_10cm.jpg © Fotolia 
Seite Schrauben & Zubehör / Schrauben / MULTI-MONTI-PLUS Fotolia_68030192_Subscription_Monthly_10cm.jpg © Matthias Buehner - Fotolia 
Seite Schrauben & Zubehör / Schrauben / MULTI-MONTI-PLUS Fotolia_19884579_XL_6x4.jpg © pegbes - Fotolia 
Seite Schrauben & Zubehör / Zubehör 5M5A9375_Christina Just.JPG © Christina Just Fotografie 
Seite Schrauben & Zubehör / Zubehör / HECO-Terassenzubehör Fotolia_45344918_Subscription_Monthly_XXL.jpg © Alexandre Zveiger - Fotolia 
Seite Service / Bemessung Fotolia_49419922_Subscription_Monthly_XXL.jpg © Klaus Schneider - Fotolia 
Seite Service / Bemessung / Bemessungsservice Fotolia_49419922_Subscription_Monthly_XXL.jpg © Klaus Schneider - Fotolia 
Seite HECO-Akademie Schulungen-und-Seminare/HECO-Akademie-Seminare/HECO-Akademie-Anwenderseminare/HECO-Fachseminar-Zimmerer-u-Dachdecker Zimmermann_HT_MG_3329_blauverz_OK_15x10.tif © 48GradNord - Rainer Langenbacher 
Seite HECO-Akademie Schulungen-und-Seminare/HECO-Akademie-Seminare/HECO-Akademie-Anwenderseminare/HECO-Fachseminar-fuer-Schreinerladen-Innenausbauer/ heco_unix_roman_hoch_makita_NEUTRAL_007_17x26.tif ©kuhnleknoedler fotodesign bff 
HECO AkademieSeminareFachhandelsseminareHECO-Fachberater, Modul 2: Aufbauseminar Innenausbau heco_UFIX_detail_014_21x14.tif © kuhnleknoedler fotodesign bff 
HECO Akademie / Seminare /Fachhandelsseminare/HECO-Fachberater, Modul 2: Aufbauseminar Dübeltechnik MULTI-MONTI-111_15x10.tif © WIERZBA photographie
Contact
HECO Topix-Plus
Multi-Monti-Plus