• Qualitätsmanagement

    Kwaliteit

een gegarandeerde eeuwige verbintenis


HECO-schroeven zijn wereldwijd het toppunt van veiligheid en betrouwbaarheid in de bevestigingstechniek. Dit image adelt, en schept verplichtingen. Wij onderwerpen onze schroeven aan veeleisende kwaliteitscontroles, voordat wij ze de wereld in sturen waar ze permanente verbindingen zullen aangaan. 

De eerste tests doorlopen de schroeven al op de productiemachines. Op testbanken onderzoeken wij hier met regelmatige tussenpozen steekproeven. Deze eerste testgegevens worden elektronisch geregistreerd en komen voor verdere beoordeling op de afdeling voor kwaliteitsborging bij elkaar. De medewerkers van de afdeling voor kwaliteitsborging verzamelen in het bedrijf nog meer steekproeven, en nemen de schroeven nauwkeurig onder de loep, bijvoorbeeld aan de hand van inschroeftests, fotomicrografie, draaimomenttests, laagdiktemetingen en speciale tests voor gebruiksveiligheid. De voltooide schroeven verlaten dan voor korte tijd onze firma voor de oppervlakbehandeling in galvanische vakbedrijven. Wanneer ze terugkomen, moeten ze eerst de eindcontrole passeren, voordat ze worden vrijgegeven voor verpakking en verzending. 

Dit geperfectioneerde kwaliteitsmanagement is door de TÜV volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd en wordt ieder jaar in een uitgebreide audit opnieuw bevestigd. 

Onze instelling m.b.t. kwaliteit komt overeen met onze houding tegenover milieubescherming: bij allebei willen wij zoveel mogelijk bereiken. Zorgvuldig omgaan met ressources ligt ons na aan het hart. Daarom zet HECO op alle gebieden in op recycling: de absoluut noodzakelijke smeerolie wordt in gesloten systemen verzameld, gereinigd, geconditioneerd en opnieuw gebruikt. Hetzelfde gaan wij te werk met de wasemulsies waarmee de onbewerkte schroeven worden gereinigd. Ook het vermogen van onze compressors zetten wij meteen dubbel in, en gebruiken in de winter de afvalwarmte ervan voor verwarmen. Zo besparen wij waardevolle primaire energie.

Kwaliteit

De medewerkers van de kwaliteitsafdeling verzamelen nog meer willekeurige monsters in de fabriek en onderzoeken de schroeven nauwkeurig, bijvoorbeeld met indraaiproeven, microfoto's, torsietests, laagdiktemetingen en speciale tests voor toepassingsveiligheid. De afgewerkte schroeven verlaten dan voor korte tijd onze fabriek voor een oppervlaktebehandeling in gespecialiseerde galvanisatiebedrijven.

Eindinspectie

Na de oppervlaktebehandeling moeten onze schroeven eerst door de eindcontrole voordat ze worden vrijgegeven voor verpakking en verzending.

HECO ISO 9001 - 2015

Contact
HECO Topix-Plus
Multi-Monti-Plus